Zajmując się odpadami, przyczyniamy się do likwidowania dzikich wysypisk śmieci i do podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Oferta

Dżwig złomu

Posiadamy niezbędne zezwolenia na zbieranie oraz transportowanie odpadów. Prowadzimy pełną ewidencję zakupionych oraz sprzedanych odpadów zgodnie z ustawą o odpadach. Wszystkim klientom gwarantujemy terminowe, regularne odbiory złomu oraz konkurencyjne ceny.

Zobacz więcej

Recykling

Recykling

Odpady elektroniczne nie mogą być wyrzucane na śmietnik – to norma dyktowana nie tylko zdrowym rozsądkiem, lecz także obowiązującym prawem. Działania takie jak utylizacja baterii i akumulatorów pozwalają w dużym stopniu chronić środowisko naturalne przed wieloma szkodliwymi substancjami.

 Zobacz więcej